બ્લોગ બનાવવા માટે - Latest Education News and job portal

Breaking

 Latest Education News and job portal

Aadhar Card ,ADHYAYAN NISHPATI ,BIRTHDAY,BPL List, circular, COVIND-19 D.EL.ED (NIOS) STUDY MATERIAL , DAILY CURRENT AFFAIRS FILE DOWNLOAD,Digital BOOK , education gr,EDUCATION POLICY 2020, English poem,STD 5 To 8 GK, GPSC EXAM, GTU CCC METIRIAL, GUNOTSAV-7 PEPAR , GUNOTSAV-8 PEPAR , Gyaan spatah, GYANKUNJ PROJECT,Health Tips,HINDI VYAKARAN ,SHIKHVA MATE VI,NISHTHA,NMMS EXAM , Online Hajari , OUR WEB APPS DOWNLORD , Paripatra , PIRIODICAL ASSESSMENTEST, pm , prayers

Visiting register

Categories

Saturday, July 5, 2014

બ્લોગ બનાવવા માટે

નામ-ઠાકોર ગણપતજી કુબેરજી 
હોદો-આ.શિ.
શાળાનુ નામ-પ્રાથમિક શાલા પ્રતાપપરા,
તાલુકો-નાંદોદ
જીલ્લો-નર્મદા,પીનકોડ-૩૯૩૧૪૫,
વતન-મુ-ઉમીયાપુરા,તલુકો-વડનગર,જી-મહેસાણા,
મો-૯૮૨૪૦૭૩૭૨૭,૯૪૦૮૦૩૬૫૧૫,૭૫૭૪૮૪૭૮૭૯